Säästölaskuri

Vuotuinen polttoaineen käyttö GWh

Polttoaineen hinta (€ / MWh)

Tulos: Säästöpotentiaali vuotuisissa polttoainekuluissa

*Energiatasevirhe tässä laskentamallissa on 5% ja perustuu tutkimustulokseen (Järvinen 2012, VTT-R-01322-12)